Regulamin

§ 1

Strona internetowa

 1. Strona internetowa ma na celu udostępnienie pełnej i przejrzystej informacji dotyczącej sprzedawanych towarów i usług, umożliwienie dokonania ich zakupu oraz określenie procedur rozpatrywania reklamacji i zwrotu towarów.
 2. Strona internetowa umożliwia dokonanie zakupu za pomocą koszyka, zgodnie z procedurą i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje wszystkie istotne elementy związane z zamówieniem.
 4. Do zamówień składanych telefonicznie i potwierdzanych elektronicznie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Sprzedawcą i właścicielem strony internetowej jest Rest Lords Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-274), przy ulicy Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, posiadająca numer KRS 0000780982 i NIP 7393926470.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, o której mowa w art. 3855 k.c., 5564 k.c., 5565 k.c. i 5765 k.c. oraz w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje w Sklepie zakupów, tj. zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
  4. Strona internetowa lub Sklep internetowy – serwis internetowy w domenie: https://restlords.com/
  5. Doradca Klienta – pracownik Sprzedawcy upoważniony do obsługi i kontaktu z Klientem, w tym do zawierania z Klientem umów w imieniu Sprzedawcy w zakresie oferty Sprzedawcy.
  6. Dostawca – pracownik Sprzedawcy wykonujący dostawę Towarów lub wykonujący usługę prezentacji.
  7. Regulamin – regulamin strony internetowej znajdującej się pod adresem https://restlords.com/pl/regulamin/
  8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  9. Showroom – tradycyjny salon wystawowy z bezpośrednią obsługą Klienta przez Doradcę.
  10. R-showroom – półautonomiczny salon wystawowy ze zdalną obsługą Klienta przez Doradcę.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu wszystkich wymaganych informacji związanych z umową sprzedaży zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa na trwałym nośniku w postaci pliku przesłanego Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 3

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotami sprzedaży są fotele masujące lub akcesoria, dalej zwane Towarami oraz usługi widoczne w ofercie Sklepu internetowego.
 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją Sprzedawcy, z wyłączeniem powystawowych i odnowionych egzemplarzy foteli masujących, oferowanych Klientom na szczególnych warunkach, określonych szczegółowo w informacji dostępnej pod adresem: https://restlords.com/pl/outlet-foteli-masujacych/:
  1. Odnowione fotele masujące w ofercie Sprzedawcy, były użytkowane prywatnie lub komercyjnie przez pierwotnych właścicieli w okresie co najmniej 2 lat, co może powodować, że ich podzespoły mechaniczne, elektroniczne mogą być bardziej awaryjne, a elementy tapicerowane zużywać się w szybszym tempie.
  2. Powystawowe fotele masujące w ofercie Sprzedawcy, były użytkowane w salonach wystawowych Sprzedawcy, co może powodować, że ich podzespoły mechaniczne, elektroniczne mogą być bardziej awaryjne, a elementy tapicerowane zużywać się w szybszym tempie.
  3. Sprzedawca oferując odnowiony fotel masujący, poprzez zapis umieszczony na Stronie Internetowej oraz na fakturze VAT poinformuje Klienta o roku produkcji konkretnego egzemplarza odnowionego fotela masującego.
 3. Dostępność oferowanych towarów prezentowana jest na Stronie internetowej.
 4. Podane na Stronie internetowej ceny są cenami brutto, zawierają w sobie podatek VAT i wyrażone są w walucie polskiej.

§ 4

Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie może dotyczyć bezpośredniego zakupu Towaru lub usługi w postaci prezentacji fotela masującego.
 2. Zakupu Towaru lub usługi prezentacji można dokonać:
  1. w systemie Sklepu internetowego, poprzez samodzielne procedowanie z zamówieniem,
  2. telefonicznie, podczas rejestrowanej rozmowy z Doradcą Klienta, który przyjmuje od Klienta dane niezbędne do złożenia zamówienia i przesyła je Klientowi w formie elektronicznej, a następnie Klient potwierdza złożone zamówienie w formie elektronicznej po zapoznaniu się z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem.
  3. w Showroom-ie, podczas wizyty z Doradcą Klienta, który przyjmuje od Klienta dane niezbędne do złożenia zamówienia i przesyła je Klientowi w formie elektronicznej.
  4. w R-Showroom-ie, podczas rejestrowanej wizyty i rozmowy z Doradcą Klienta, który przyjmuje od Klienta dane niezbędne do złożenia zamówienia i przesyła je Klientowi w formie elektronicznej, a następnie Klient potwierdza złożone zamówienie w formie elektronicznej po zapoznaniu się z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem.
 3. Zamówienie można złożyć:
  1. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a.,
  2. w godzinach pracy Sprzedawcy, opisanych na Stronie internetowej, w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b, lit. c i lit. d.
 4. Sfinalizowanie zamówienia możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, a w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej również zapisów Regulaminu promocji.
  1. w przypadku zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b, d – Klient zostanie poinformowany telefonicznie / zdalnie o istotnych zapisach Regulaminów, a do wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5. załączony zostanie link do Strony internetowej z pełną treścią Regulaminów.
  2. w przypadku zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. c – Klient zostanie poinformowany o istotnych zapisach Regulaminów, a do wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5. załączony zostanie link do Strony internetowej z pełną treścią Regulaminów.
 5. Po złożeniu zamówienia, z konta pocztowego Sprzedawcy na adres e-mail Klienta zostanie automatycznie odesłana wiadomość o tytule [Zamówienie fotela masującego | Rest Lords]:
  1. natychmiastowo, jeżeli sposobem płatności za zamówienie jest pobranie lub sfinalizowana płatność online (przelew online, Blik, Apple Pay, Google Pay, kartą kredytową),
  2. po sfinalizowaniu płatności, jeżeli sposobem płatności za zamówienie jest tradycyjny przelew bankowy, raty, leasing lub wynajem długoterminowy.
 6. Umowę zakupu Towaru lub usługi prezentacji uważa się za zawartą:
  1. z momentem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5, w przypadku zamówienia złożonego zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a., lit. c.
  2. z momentem potwierdzenia zamówienia przez Klienta, w przypadku zamówienia złożonego zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b, lit. d.
 7. W przypadku Towarów dostępnych “na zamówienie”, gdzie Sprzedawca zleca produkcję spersonalizowanego produktu lub Towar oferowany jest w przedsprzedaży, wymagana jest wpłata zaliczki, a Umowę zakupu uważa się za zawartą z momentem otrzymania na adres e-mail Klienta, z konta pocztowego Sprzedawcy, wiadomości e-mail o tytule [Opłacono zaliczkę za fotel masujący | Rest Lords].
 8. Klient wyraża zgodę, na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w postaci wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

§ 5

Płatność

Dostępne metody płatności:
 1. Przelew tradycyjny – płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze – Dostawca lub kurier wykonujący dostawę na zlecenie Sprzedawcy pobiera płatność kartą płatniczą lub gotówką.
 3. Przelew online – płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, gdzie Klient za pośrednictwem systemu transakcyjnego wybranego banku dokonuje płatności online.
 4. Raty Alior Bank – płatność rozkładana jest na raty na warunkach i w terminach ustalonych z Doradcą Klienta, który reprezentuje udzielający kredytu ratalnego bank tj. Alior Bank.
  1. Weryfikacja zdolności kredytowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy Towaru lub wykonaniem usługi prezentacji.
 5. Raty BNP Paribas – płatność rozkładana jest na raty. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany do formularza na stronie internetowej Banku BNP Paribas, w celu samodzielnego wypełnienia wniosku ratalnego.
  1. Weryfikacja zdolności kredytowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy Towaru lub wykonania usługi prezentacji.
 6. Leasing w PKO Leasing – opcja dostępna dla przedsiębiorców. Płatność rozkładana jest na raty leasingowe, na warunkach i w terminach ustalonych z PKO Leasing. Po złożeniu zamówienia i wybraniu parametrów leasingu Klient otrzymuje kalkulację w formie pliku PDF wraz z linkiem przekierowującym do formularza na stronie internetowej PKO Leasing, w celu samodzielnego wypełnienia wniosku leasingowego.
  1. Weryfikacja zdolności leasingowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy Towaru lub wykonania usługi prezentacji.
 7. Leasing online w Leaselink – opcja dostępna dla przedsiębiorców. Płatność rozkładana jest na raty leasingowe zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi z firmą Leaselink. Po złożeniu zamówienia Klient w wiadomości e-mail otrzymuje link przekierowujący do strony internetowej firmy Leaselink, w celu samodzielnego wypełnienia wniosku leasingowego.
  1. Weryfikacja zdolności leasingowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy Towaru lub wykonania usługi prezentacji.
 8. PayPal – płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayPal, gdzie Klient dokonuje płatności, korzystając ze środków zgromadzonych na tym koncie.
 9. Karta kredytowa – płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, gdzie Klient dokonuje płatności za pomocą dowolnej karty kredytowej – Visa, Mastercard, American Express, JCB, UnionPay.
 10. Blik – płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, gdzie Klient dokonuje płatności za pomocą systemu płatności mobilnych Blik.
 11. Apple Pay – płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, gdzie Klient dokonuje płatności online z wykorzystaniem portfela płatności internetowych Apple Pay.
 12. Google Pay – płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, gdzie Klient dokonuje płatności online z wykorzystaniem portfela płatności internetowych Google Pay.
 13. Wynajem długoterminowy – płatność realizowana za pośrednictwem firmy WeSub, zajmującej się wynajmem długoterminowym. Po złożeniu zamówienia Doradca Klienta kontaktuje się w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do przygotowania oferty na wynajem długoterminowy. Przygotowaną ofertę Klient otrzymuje w wiadomości e-mail i samodzielnie dokańcza proces realizacji płatności.

§ 6

Dostawa

  Dostępne metody dostawy:
 1. „Beztroska Dostawa” – realizowana przez transport własny Sprzedawcy lub współpracującą ze Sprzedawcą wyspecjalizowaną zewnętrzną firmę transportową.
  1. Obejmuje dostawę do Klienta na terenie Polski wraz z wniesieniem, montażem i instruktażem.
  2. Realizowana jest w terminie ustalonym z Klientem nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od sfinalizowania zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 6, lub od dnia fizycznej dostawy na magazyn Sprzedawcy Towaru wykonywanego “na zamówienie” lub Towaru oferowanego w opcji przedsprzedaży.
  3. Dostawa potwierdzona jest protokołem odbioru podpisanym przez Dostawcę i Klienta,
  4. Dostawcy realizujący dostawę upoważnieni są do odbioru płatności gotówką lub kartą płatniczą. Przyjmując płatność w formie gotówki, na protokole odbioru uzupełniane jest stosowne potwierdzenie odbioru gotówki.
  5. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, a w przypadku jego naruszenia spisania na tą okoliczność odpowiedniego protokołu szkody.
 2. „Beztroska Dostawa z Zadbano” – realizowana przez współpracującą ze Sprzedawcą wyspecjalizowaną zewnętrzną firmę transportową Zadbano S.A.
  1. Obejmuje dostawę do Klienta na terenie Polski wraz z wniesieniem i wypakowaniem z kartonu, bez montażu i instruktażu obsługi.
  2. Towar wydawany jest Dostawcom po sfinalizowaniu zamówienia:
   1. w ciągu 24h w przypadku jego dostępności na magazynie Sprzedawcy.
   2. w ciągu 24h od dnia fizycznej dostawy na magazyn Sprzedawcy Towaru wykonywanego “na zamówienie” lub Towaru oferowanego w opcji przedsprzedaży.
  3. Sprzedawca wydaje towar Dostawcom po uzgodnieniu sposobu i terminu płatności.
   1. w przypadku wysyłki za pobraniem wydanie z magazynu realizowane jest niezwłocznie,
   2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym wydanie z magazynu realizowane po zaksięgowaniu się kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   3. w przypadku wyboru płatności online, kartą kredytową, wydanie z magazynu realizowane po otrzymaniu stosownego potwierdzenia dokonania płatności od pośrednika płatności,
   4. w przypadku płatności za pośrednictwem kredytu ratalnego lub leasingu, wynajmu długoterminowego wydanie z magazynu realizowane jest po uzyskaniu przez Klienta pozytywnej decyzji ze strony Banku lub firmy pośredniczącej,
  4. Dostawa realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od wydania Dostawcom przesyłki z magazynu Sprzedawcy.
  5. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, a w przypadku jego naruszenia spisania na tą okoliczność odpowiedniego protokołu szkody.
  6. Dostawa potwierdzona jest protokołem odbioru podpisanym przez Dostawcę i Klienta,
  7. Dostawca realizujący dostawę, upoważniony jest do odbioru płatności gotówką do kwoty 6000 zł.
 3. Dostawa kurierem – realizowana jest przez firmę kurierską, wykonującą dostawę na zlecenie Sprzedawcy.
  1. Obejmuje dostawę do Klienta, bez wniesienia, montażu i instruktażu obsługi.
  2. Towar wydawany jest Kurierowi po sfinalizowaniu zamówienia:
   1. w ciągu 24h w przypadku jego dostępności na magazynie Sprzedawcy.
   2. w ciągu 24h od dnia fizycznej dostawy na magazyn Sprzedawcy Towaru wykonywanego “na zamówienie” lub Towaru oferowanego w opcji przedsprzedaży.
  3. Sprzedawca wydaje towar kurierowi po uzgodnieniu sposobu i terminu płatności.
   1. w przypadku wysyłki za pobraniem wydanie z magazynu realizowane jest niezwłocznie,
   2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym wydanie z magazynu realizowane po zaksięgowaniu się kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   3. w przypadku wyboru płatności online, kartą kredytową, wydanie z magazynu realizowane po otrzymaniu stosownego potwierdzenia dokonania płatności od pośrednika płatności,
   4. w przypadku płatności za pośrednictwem kredytu ratalnego lub leasingu, wynajmu długoterminowego wydanie z magazynu realizowane jest po uzyskaniu przez Klienta pozytywnej decyzji ze strony Banku lub firmy pośredniczącej,
  4. Dostawa realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od wydania kurierowi przesyłki z magazynu Sprzedawcy.
  5. Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, a w przypadku jego naruszenia spisania na tą okoliczność odpowiedniego protokołu szkody.
  6. Dostawa kurierem potwierdzona jest przez Klienta poprzez terminal firmy kurierskiej.
  7. Pracownik firmy kurierskiej realizujący dostawę, upoważniony jest do odbioru płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Odbiór własny – możliwość odbioru fotela masującego przez Klienta z magazynu sprzedawcy
  1. Obejmuje wydanie zamówionego fotela masującego z magazynu Klientowi bez wnoszenia, montażu i instruktażu użytkowania.
  2. Odbiór własny realizowany jest w terminie wcześniej uzgodnionym z Klientem.
  3. Sprzedawca wydaje towar Klientowi po uzgodnieniu sposobu i terminu płatności.
  4. Odbiór potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez pracownika i Klienta.
  5. Pracownik upoważniony jest do odbioru płatności.
  6. Przy płatności gotówką na protokole odbioru uzupełniane jest stosowne potwierdzenie odbioru gotówki.
  7. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym wydanie z magazynu następuje po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.
  8. W przypadku płatności online fotel masujący zostanie wydany z magazynu po otrzymaniu prawidłowego potwierdzenia płatności z platformy płatniczej.
  9. W przypadku dokonywania płatności w formie kredytu ratalnego lub leasingu, wydanie z magazynu następuje po otrzymaniu przez Klienta pozytywnej decyzji kredytowej z Banku.

§ 7

Dokumentacja sprzedaży

 1. Na wszystkie towary oraz usługi wystawiany jest dokument zakupu.
  1. Sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie faktury VAT.
   1. W przypadku płatności za pobraniem podczas Beztroskiej Dostawy faktura VAT wystawiana jest w dniu dokonania dostawy lub w przypadku sprzedaży poza godzinami pracy biura Sprzedawcy pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dokonania dostawy.
   2. W przypadku płatności online, przelewem na rachunek bankowy faktura VAT wystawiana jest najpóźniej w dniu zaksięgowania się kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   3. Warunkiem wystawienia faktury VAT na towar, którego nabywcą jest firma, niezbędne jest podanie numeru NIP w formularzu zamówienia.
 2. Nabywca na etapie składania zamówienia oświadcza, czy zakupu fotela masującego dokonuje jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje w Sklepie zakupów niezwiązanych zawodowo z tą działalnością, o której mowa w art. 3855 k.c., 5564 k.c., 5565 k.c. i 5765 k.c. oraz w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisów.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), na adres mailowy wskazany w zamówieniu.

§ 8a

Umówiona prezentacja indywidualna

 1. Klient zainteresowany zakupem fotela masującego może zamówić usługę prezentacji, bez konieczności deklarowania zakupu.
  1. Prezentacja prowadzona jest w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Klient zobowiązany jest do zapewnienia miejsca na prezentację oraz dostępu do energii elektrycznej.
  2. Podczas prezentacji Dostawcy prezentują fotel masujący, a Klient ma możliwość jego samodzielnego przetestowania.
  3. W przypadku pozytywnej decyzji o zakupie fotela masującego, po uregulowaniu należności, prezentowany model pozostaje u Klienta.
 2. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości organizowania publicznych prezentacji organizowanych przez pośredników.
 3. Sprzedawca dokonuje prezentacji wyłącznie foteli masujących.
 4. Sprzedawca nie prowadzi prezentacji akcesoriów oferowanych na stronie internetowej.
 5. Zamówienia usługi prezentacji dokonuje się zgodnie z § 4 Regulaminu. Możliwe jest zamówienie prezentacji maksymalnie dwóch foteli masujących jednocześnie.
 6. Koszt prezentacji, bez względu na miejsce jej prowadzenia na terenie Polski, wynosi 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych) i jest pobierany przed jej wykonaniem. W przypadku zamówienia prezentacji dwóch modeli, dopłata za prezentację drugiego fotela masującego wynosi 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 7. Rezygnacja z zamówionej prezentacji fotela masującego, po umówieniu dokładnego terminu, może nastąpić do 2 dni roboczych przed wyznaczonym terminem jej wykonania. Sprzedawca zobowiązuje się wtedy do zwrotu Klientowi kwot wpłaconych na poczet wykonania prezentacji.
  1. Z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji z prezentacji fotela masującego, w czasie krótszym niż 2 dni roboczych przed terminem jej wykonania, powoduje obciążenie Klienta kwotą zgodną z § 8 ust. 6.
  2. W odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji z prezentacji fotela masującego, w czasie krótszym niż 2 dni roboczych przed terminem jej wykonania może spowodować konieczność obciążenia Klienta kwotą faktycznie poniesionych przez Sprzedawcę kosztów związanych z organizacją prezentacji fotela masującego, jednak kwota ta nie może być wyższa niż kwota wskazana zgodnie z § 8 ust. 6.
 8. Podczas prezentacji Klient może dokonać zakupu fotela masującego.
  1. Jeżeli fotel masujący wytypowany do prezentacji jest w cenie katalogowej to cena jego zakupu, zostaje obniżona o cenę usługi prezentacji, z wyłączeniem modeli iRest Easyq, Massaggio Bello 2, Massaggio Ricco i Massaggio Piccolo.
  2. Jeżeli fotel masujący wytypowany do prezentacji jest w cenie promocyjnej to cena jego zakupu, nie zostanie obniżona o cenę usługi prezentacji.
 9. Decyzja o zakupie wiąże się z koniecznością uregulowania pozostałej kwoty należności na miejscu zgodnie z § 5.

§ 8b

Stacjonarne salony wystawowe Sprzedawcy

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wizytę w stancjonarnych salonach wystawowych, których lokalizacje podane są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://restlords.com/pl/salony-wystawowe-foteli-masujacych/
 2. Pracę Showroom-u, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. i., reguluje odrębny regulamin dostępny na miejscu oraz pod adresem strony internetowej: https://restlords.com/pl/regulamin-salon/
 3. Pracę R-Showroom-u, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. j., reguluje odrębny regulamin dostępny na miejscu oraz pod adresem strony internetowej: https://restlords.com/pl/regulamin-r-showroom/
 4. Wizyty Klienta w Showroom-ie, jest dostępna w godzinach pracy publikowanych na stronie internetowej pod adresem podanym w § 8b ust. 1.
  1. Sprzedawca udostępnia Klientom dobrowolną rezerwację terminu wizyty w celu zarezerwowania czasu Doradcy Klienta na obsługę Klienta z rezerwacją. Formularz rezerwacyjny dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy pod adresem: https://booking.restlords.com
 5. Wizyty Klienta w R-Showroom-ie, jest dostępna w godzinach pracy publikowanych na stronie internetowej pod adresem podanym w § 8b ust. 1.
  1. Sprzedawca udostępnia Klientom obowiązkową rezerwację terminu wizyty w celu zarezerwowania czasu Doradcy Klienta na obsługę Klienta z rezerwacją. Formularz rezerwacyjny dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy pod adresem: https://booking.restlords.com

§ 9

Gwarancja, rękojmia i reklamacje dotyczące produktów

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na oferowany towar, stosując się do:
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
  2. Kodeksu Cywilnego w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. W przypadku sprzedaży konsumenckiej gwarancja na sprawne działanie sprzętu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udzielana jest na okres 60 miesięcy od daty dostarczenia Towaru Klientowi, udokumentowanej dowodem zakupu, z zastrzeżeniem gwarancji udzielanej na odnowione fotele masujące, na które gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty dostarczenia odnowionego fotela masującego do Klienta.
 3. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta udzielana jest gwarancja na sprawne działanie sprzętu dla firm. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu, udokumentowanej dokumentem zakupu, z zastrzeżeniem gwarancji udzielanej na odnowione fotele masujące, na które gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty dostarczenia odnowionego fotela masującego do Klienta.
 4. Standardowy okres gwarancji może zostać odpłatnie przedłużony w przypadku gwarancji dla firm do lat 3, przy czym:
  1. Koszt przedłużenia gwarancji dla firm o rok wynosi 1500 zł, a o dwa lata 3500 zł.
  2. Sprzedawca nie przewiduje możliwości przedłużenia gwarancji na odnowiony fotel masujący.
 5. Karta Gwarancyjna wystawiana jest w dniu przekazania towaru Klientowi. Warunki gwarancji oraz wzór karty gwarancyjnej znajduje się pod adresem: https://restlords.com/pl/gwarancja-i-serwis/.
 6. Gwarancja dla osób fizycznych oraz gwarancja dla firm obejmuje użytkowanie fotela masującego maksymalnie do 8 godzin dziennie.
 7. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do i z punktu serwisowego lub bezpłatny przyjazd serwisu do Klienta i naprawę w miejscu znajdowania się fotela masującego.
 8. Gwarancja jest ważna za okazaniem dowodu zakupu.
 9. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie internetowej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
 10. Sprzedawca przystąpi do wykonania naprawy w terminie do 21 dni pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu. W celu wykonania naprawy Sprzedawca uzgodni z Klientem dogodny dla niego termin wykonania naprawy. W wypadku, gdy w ww. terminie nie może dojść do wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, do naprawy dojdzie w pierwszym możliwym terminie uzgodnionym z Klientem.
  1. W przypadkach prostych napraw, polegających na wymianie elementu fotela masującego, dopuszczalne jest dokonanie wymiany takiego elementu samodzielnie przez Klienta, według instrukcji wymiany przekazanej Klientowi przez Sprzedawcę. Dokonanie samodzielnej wymiany elementu fotela masującego przez Klienta zgodnie z instrukcją Sprzedawcy wywołuje takie same skutki prawne jak serwis wykonany bezpośrednio przez Sprzedawcę. Za datę serwisu przyjmuje się dzień otrzymania przez Klienta elementu fotela masującego podlegającego wymianie.
 11. Gwarancją nie są objęte:
  1. Wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Klienta.
  2. Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedawcy.
  3. Wady i uszkodzeń sprzętu wynikłe na skutek:
   1. Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji.
   2. Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Klienta lub inne nieupoważnione osoby.
   3. Obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
 12. Z wyłączeniem konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie wykona wspólnie z Dostawcą protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji, związana z uszkodzeniami mechanicznymi, zostanie zamknięta.
 13. Konsument, w celu pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupu towarów i usług przez internet, może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

§ 10

Odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową sprzedaży

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 11. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9-11;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-12;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 18. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego zakupu.
 21. Niezależnie od przysługującego konsumentowi ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 20, konsument może zwrócić zakupiony towar w terminie 16 dni od dnia upływu ustawowego terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, z wyłączeniem modeli powystawowych, odnowionych oraz towarów, na zakup których zostały zawarte umowy ratalne lub wynajem długoterminowy.
 22. Konsument może odstąpić od zakupu, składając drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną odpowiednie oświadczenie. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 23. W wypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, jeżeli ze względu na swój charakter zakupiony towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi jednorazowo koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy w kwocie:
  1. ustalonej indywidualnie przez Klienta – w przypadku samodzielnego zamówienia kuriera przez Klienta, przy czym w takim wypadku Klient odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie zwracanego towaru oraz ewentualne zniszczenia powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia towaru lub transportu towaru do Sprzedawcy;
  2. 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto – w przypadku zamówienia kuriera przez Sprzedawcę, przy czym w takim wypadku Klient odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie zwracanego towaru oraz ewentualne zniszczenia powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia towaru;
  3. 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto – w przypadku zamówienia transportu własnego Sprzedawcy, w celu zwrotu zakupionego towaru o wadze do 80 kg włącznie, przy czym w takim wypadku Sprzedawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie zwracanego towaru oraz ewentualne zniszczenia powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia towaru lub transportu towaru do Sprzedawcy;
  4. 800 zł (słownie: osiemset złotych) brutto – w przypadku zamówienia transportu własnego Sprzedawcy, w celu zwrotu zakupionego towaru o wadze ponad 80 kg, przy czym w takim wypadku Sprzedawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie zwracanego towaru oraz ewentualne zniszczenia powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia towaru lub transportu towaru do Sprzedawcy;
 24. W przypadku zakupu towaru na warunkach opisanych w § 6 ust. 1, Konsument poza kosztami opisanymi w ust. 23 powyżej, ponosi także koszty dostawy towaru do Klienta w kwocie 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto).
 25. Zamówienia na fotele masujące marki Keyton podlegają pełnej personalizacji, dlatego, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku zakupu produktu tej marki Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedającego lub na odległość i możliwość zwrotu towaru.
 26. Konsument zgodnie z art. 34 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  1. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, zniszczeń, zabrudzeń, uszkodzeń.
  2. Zwracany towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
 27. W przypadku sytuacji opisanych w ust. 23 oraz ust. 24 niniejszego paragrafu Sprzedawca pomniejszy kwotę zwrotu, o odpowiednie koszty wynikające z wymienionych paragrafów.
 28. Postanowienia § 10 stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. oraz przepisami krajowymi. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz korzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą na mocy RODO dostępne są pod adresem: https://restlords.com/pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, filmów, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Sprzedawcy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela tych praw.
 2. Klient strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Klient strony nie może:
  1. wykorzystywać (kopii / części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych,
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań, takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§ 13

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem:
  1. dostępu do aktualnej wersji przeglądarki internetowej na komputerze: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Google Chrome;
  2. dostępu do aktualnej wersji przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Huawei Browser, Android Browser, Samsung Internet
 2. Klient korzystający ze strony internetowej jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

§ 14

Opinie o towarach

 1. Na Stronie internetowej Klient może wystawiać opinie o towarach, które nabył.
 2. Zamieszczona przez Klienta opinia musi dotyczyć zakupionego towaru.
 3. Klient odpowiada za treść wystawionej opinii.
 4. W opinii o towarze Klient może opisać jego wady i zalety, funkcjonalności oraz doświadczenia związane z używaniem zakupionego towaru.
 5. Opinie o towarze muszą odnosić się do zakupionego towaru.
 6. Klient może wystawić jedną opinię do każdego zakupionego egzemplarza towaru. Kolejne opinie dotyczące tego samego egzemplarza towaru nie będą publikowane.
 7. Sprzedawca publikuje opinie pochodzące wyłącznie od zweryfikowanych Klientów, wobec czego publikowane opinie oznaczane są jako „Zakup zweryfikowany”.
 8. Przed wystawieniem opinii do produktu, Klient powinien upewnić się, że jej treść jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 9. Wystawiane przez Klienta opinie nie mogą:
  1. promować towarów lub usług konkurencyjnych;
  2. zawierać odnośników do innych stron internetowych;
  3. zawierać szczegółowych danych osobowych Klienta lub pracowników RL;
  4. zawierać wulgaryzmów lub rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny:
  5. nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizm lub obrażać kogoś;
  6. głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  7. podawać informacji, które mogą wskazywać na przestępstwo, mogą zostać uznane za naruszenie uczciwej konkurencji;
  8. naruszać praw autorskich lub praw przemysłowych.
 10. Do wydanej opinii Klient może dołączyć maksymalnie pięć zdjęć, na których musi być widoczny produkt lub jego funkcjonalności. Zdjęcia nie spełniające ww. warunków nie zostaną opublikowane.
 11. Publikowane zdjęcia muszą mieć jeden z poniższych formatów: png, jpg, jpeg lub gif, a każde ze zdjęć nie może być większe niż 2 megabajty.
 12. Jeśli opinia wystawiana jest przez niezalogowanego użytkownika, użytkownik musi podać swój adres e-mail do ewentualnego kontaktu w celu weryfikacji opinii. Podany przez Klienta adres widoczny będzie jedynie dla Sprzedawcy i nie będzie publikowany.
 13. Celem wystawiania opinii jest przede wszystkim pomoc innym Klientom w wyborze towaru, dlatego nie będą publikowane opinie, których celem jest:
  1. ocena obsługi, działania Strony internetowej;
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach Sprzedawcy;
  3. zgłoszenie reklamacji lub potrzeby wzywania serwisu;
  w ww. wypadkach Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: info@restlords.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 888 12 22.
 14. Wystawiane opinie, są weryfikowane i moderowane (ręcznie) przez Sprzedawcę w ciągu 72 godzin, od momentu jej wystawienia. Nie będą publikowane opinie, które są sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 15. Brak publikacji opinii w terminie 72 godzin, od momentu jej wystawienia oznacza, że treść opinii nie została zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 16. Jeśli Klient nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy, o której mowa w pkt 15, może wysłać Sprzedawcy wiadomość e-mail w terminie 7 dni, od daty upływu 72 godzin, o których mowa w ust. 15. Termin ten jest ostateczny, po jego upływie nie będzie możliwości złożenia reklamacji, a opinia Klienta zostanie trwale usunięta.
 17. Na wiadomość Klienta, o której mowa w pkt 16, odpowiemy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może uwzględnić reklamację Klienta i opublikować opinię na stronie lub trwale ją usunąć. Stanowisko Sprzedawcy będzie wówczas ostateczne. Jeżeli opinia Klienta nie zostanie przez nas opublikowana, Klient możesz dodać nową opinię o zakupionym Towarze.
 18. Sprzedawca zastrzega, że może skontaktować się z Klientem w sprawie wystawionej opinii, za pośrednictwem danych kontaktowych, które Klient przekaże Sprzedawcy (np. numer telefonu, adres e-mail).
 19. Zamieszczenie opinii przez Klienta jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na to, aby Sprzedawca mógł ją nieodpłatnie wykorzystywać, rozpowszechniać, publikować, kopiować, modyfikować oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej i poza nią, tj. licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie opinii Klienta (lub jej części), w tym publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym miejscu i czasie, publicznie ją wyświetlać oraz publikować;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii Klienta (lub jej części), w tym wytwarzanie dowolną techniką (techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego etc.) jej kolejnych egzemplarzy (lub jej części);
  3. udzielanie sublicencji osobom trzecim, w celu wykorzystania opinii Klienta (lub jej części);
  4. wykorzystania opinii Klienta (lub jej części) w celu promowania i reklamowania Sprzedawcy.
 20. Na Stronie internetowej opinie domyślnie wyświetlają się od najnowszych do najstarszych.
 21. W celu edycji lub usunięcia opinii Klienta, która została opublikowana na Stronie internetowej, konieczne jest wysłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: info@restlords.com.
 22. Zgodnie z art. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (tzw. akt o usługach cyfrowych – dalej DSA) punkt kontaktowy wyznaczony przez RL dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, o którym mowa w art. 61, w celu stosowania DSA można uzyskać pod adresem e-mail: info@restlords.com.
 23. Język polski i język angielski mogą być używane jako języki do komunikacji z punktem kontaktowym.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej www.restlords.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Warunki dostaw i prezentacji mogą zmienić się z powodu wydarzeń losowych, m.in. epidemia lub katastrofa naturalna.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą możliwa jest także za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej komunikatora – Czatu internetowego tawk.to.
 10. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2023 r.
Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt!

Pytania? Wątpliwości? Trudności z wyborem fotela masującego? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń

+48 89 888 12 22

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
Sidebar Oferta\Promocje foteli masujących
Salony foteli masujących Rest Lords
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy