Polski
menu
Zamów

Zgłoszenie serwisowe

W przypadku pojawienia się usterki lub stwierdzenia niewłaściwego działania fotela masującego – zgłoś to nam niezwłocznie.

Zgłoszenie usterki do serwisu, w pierwszym etapie, odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza serwisowego, którego przesłanie pozwala nam wstępnie określić rodzaj i charakter problemu. Wstępna analiza często kończy się odpowiednimi telefonicznymi instrukcjami serwisanta i samodzielnym usunięciem drobnej usterki.

Jeżeli natomiast usterka wymagać będzie poważniejszej naprawy, to w drugim etapie ustalimy przyczynę wystąpienia usterki, umówimy konkretny dzień przyjazdu serwisu i dokonamy naprawy fotela masującego na miejscu.

Uwaga!
Serwis oferuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich modeli foteli masujących marki Fujiiryoki, Keyton, Massaggio i Tokuyo. Nie mamy możliwości dokonywania napraw foteli masujących żadnych innych producentów. 


Pomóż nam i postaraj się dość dokładnie opisać charakter usterki w poniższym formularzu. Zwróć uwagę:

 • Jak zachowuje się fotel?
 • Która część pracuje wadliwie?
 • Czy fotel reaguje na sygnały z pilota?
 • Czy usterce towarzyszą jakieś dźwięki?

  zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu ze strony Rest Lords, zgodnie z Polityką Prywatności.*
  zgoda2 Akceptuję warunki wykonania serwisu, opisane w Regulaminie, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania zobowiązuję się do pokrycia kosztów w kwocie 500 zł.*

  Keyton

  Fujiiryoki