Polski
menu
Zamów

Zgłoszenie serwisowe

Informacja

W okresie wzmożonej aktywności wirusa COVID-19 podjęliśmy wyjątkowe środki ostrożności mające zapewnić bezpieczeństwo serwisu fotela masującego. W czasie wykonywania serwisu stosujemy się do wszystkich zaleceń, w tym zachowania odpowiedniej odległości między dwiema osobami, o co prosimy również Klientów, zakrywania twarzy i wykorzystania środków dezynfekujących.

W przypadku pojawienia się usterki lub stwierdzenia niewłaściwego działania fotela masującego – zgłoś to nam niezwłocznie.

Zgłoszenie usterki do serwisu, w pierwszym etapie, odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza serwisowego, którego przesłanie pozwala nam wstępnie określić rodzaj i charakter problemu. Wstępna analiza często kończy się odpowiednimi telefonicznymi instrukcjami serwisanta i samodzielnym usunięciem drobnej usterki.

Jeżeli natomiast usterka wymagać będzie poważniejszej naprawy to w drugim etapie, ustalimy przyczynę wystąpienia usterki, umówimy konkretny dzień przyjazdu serwisu i dokonamy naprawy fotela masującego na miejscu.

Uwaga!
Serwis oferuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich modeli foteli masujących marki Fujiiryoki, Massaggio i Tokuyo. Nie mamy możliwości dokonywania napraw foteli masujących żadnych innych producentów. 


Pomóż nam i postaraj się dość dokładnie opisać charakter usterki w poniższym formularzu. Zwróć uwagę:

  • Jak zachowuje się fotel?
  • Która część pracuje wadliwie?
  • Czy fotel reaguje na sygnały z pilota?
  • Czy usterce towarzyszą jakieś dźwięki?

    zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu ze strony Rest Lords, zgodnie z Polityką Prywatności.*
    zgoda Akceptuję warunki wykonania serwisu, opisane w Regulaminie, a w przypadku nieuzasadnionego wezwania zobowiązuję się do pokrycia kosztów w kwocie 500 zł.*

    Keyton