Polityka prywatności

§ 1
Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady:
  • przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  • korzystania z usługi newslettera
  • przetwarzania danych osobowych
  • korzystania z monitoringu wizyjnego (CCTV)
  • rozpowszechniania wizerunku.

§ 2
Definicje

  Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:
 1. Administrator – Sprzedawcę i właściciela strony internetowej Rest Lords Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-274) przy ulicy Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, NIP 7393926470, email: biuro@restlords.com, tel. 89 888 12 22.
 2. Administrator danych osobowych – Administrator ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 4. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Prawo autorskie – ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
 7. Prawo telekomunikacyjne – ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 34, ze zm.).
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.
 9. Strona internetowa – https://www.restlords.com.
 10. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 12. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3
Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Administrator na stronie internetowej korzysta z następujących plików cookies:
  • Domena: CookieYes | Nazwa cookies: CookieLawInfoConsent, cookielawinfo-checkbox-functional, cookielawinfo-checkbox-performance, cookielawinfo-checkbox-analytics, cookielawinfo-checkbox-advertisement, cookielawinfo-checkbox-others, viewed_cookie_policy, VISITOR_PRIVACY_METADATA| Ważność: od 6 miesięcy do 1 roku (w zależności od cookies)
  • Domena: YouTube | Nazwa cookies: YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, yt-remote-device-id, yt.innertube::requests, yt.innertube::nextId, yt-remote-connected-devices, CONSENT | Ważność: od zakończenia sesji do 2 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: Google DoubleClick | Nazwa cookies: IDE, test_cookie | Ważność: od 15 minut do 1 roku i 24 dni (w zależności od cookies)
  • Domena: Google Analytics | Nazwa cookies: _ga_*, _ga | Ważność: 1 roku i 24 dni
  • Domena: Google | Nazwa cookies: __Secure-1PAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDTS, __Secure-3PSIDTS, ADS_VISITOR_ID, AEC, APISID, SAPISID, ar_debug, DV, HSID, SSID, SID, SAPISID, NID, SEARCH_SAMESITE, SIDCC, SOCS | Ważność: od sesji do 2 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: Meta | Nazwa cookies: _fbp, c_user, datr, fr, sb, xs | Ważność: od 3 miesięcy do 2 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: Tawk.to | Nazwa cookies: twk_idm_key, TawkConnectionTime, twk_uuid*, | Ważność: od zakończenia sesji do 6 miesięcy (w zalezności od cookies)
  • Domena: restlords.com | Nazwa cookies: PHPSESSID, bnp_paribas | Ważność: do zakończenia sesji
  • Domena: Google Tag Manager | Nazwa cookies: _gcl_au | Ważność: 3 miesiące
 4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji strony internetowej: rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowania do jego indywidualnych potrzeb; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Adwords i Google Analytics.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych Meta.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu YouTube
  • umożliwienia poprawnego działania czatu tawk.to.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 4
Newsletter

 1. Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Administratora na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył zapisy niniejszego § lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej lub też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe klientów, potencjalnych klientów, osób odwiedzających stronę WWW, subskrybentów usługi newsletter zgodnie z przepisami RODO, zapewniając właściwą ochronę danych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, dla których zostaną zebrane przez Administratora danych osobowych, a są nimi między innymi:
  • przygotowanie, zawarcie oraz wykonanie umowy;
  • działania reklamowe i marketingowe produktów i usług;
  • prawidłowe funkcjonowanie strony WWW i kont w mediach społecznościowych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora danych osobowych na szkodę;
  • dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od kontekstu przetwarzania są:
  • zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażona w trybie i na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 RODO, szczegółowo opisana w Regulaminach
  • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jej wykonanie;
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie i w imieniu Administratora danych osobowych, między innymi podmioty prowadzące usługi DTP, wsparcie systemów informatycznych, hosting serwerów WWW, doradztwo prawne.
 4. W związku z publikowaniem danych w mediach społecznościowych prowadzonych przez odrębnych administratorów (w tym administratorów Meta, YouTube), podmioty te występować mogą w roli współadministratorów, którzy samodzielnie określają zasady przetwarzania danych. Zasady te dostępne są na stronach:
 5. Osobie, której dane dotyczą na mocy przepisów RODO przysługują:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych celów wskazanych w punkcie 2, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 8. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, podanie danych osobowych może wynikać z przepisu prawa lub zawartej umowy. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację jednego lub kilku celów przetwarzania, o których mowa w punkcie 2.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, następnie przez okres obrony lub dochodzenia roszczeń. Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres do trzech miesięcy. Natomiast w przypadku przetwarzania danych w ramach prawnie uzasadnionego celu, dane przetwarzane będą co czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika Administratora danych osobowych. Informacje takie można również uzyskać u Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Funkcję tę pełni Justyna Nowak, e-mail: rodo@restlords.com.
 10. Wykaz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na polecenie lub w imieniu Administratora danych osobowych, dostępny jest w siedzibie oraz u Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, mogą być jednak profilowane w celu dostosowania towarów i usług oferowanych przez Administratora danych osobowych.

§ 6
Wizerunek

 1. Administrator rozpowszechnia wizerunek potencjalnych klientów oraz klientów, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. Osoba przedstawiona na wizerunku zobowiązana jest do złożenia stosownego zezwolenia, o którym mowa w art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego.
 2. Zezwolenie jest niczym nieograniczone (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Administratora do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć lub materiałów audiowizualnych na wszelkich znanych w chwili wyrażenia zezwolenia polach eksploatacji, na których utrwalony jest wizerunek.
 3. Zezwolenie upoważnia Administratora do udzielania w imieniu osoby przedstawionej na wizerunku na dalsze wykorzystywanie wizerunku utrwalonego na fotografiach lub materiałach audiowizualnych na warunkach określonych zezwoleniem innym podmiotom dowolnie wybranym przez Administratora (np. agencjom marketingowym, usługodawcom IT oraz zarządzającym profilami na portalach społecznościowych – np. Facebook, Instagram, YouTube).
 4. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku – w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.
 5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz osoby na nim przedstawionej ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
 6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 nie wpływa na zgodność z prawem rozpowszechniania wizerunku, którego dokonano przed jego cofnięciem.

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:

Rest Lords Sp. z o.o.
ul. Tarasa Szewczenki 7 lok.11
10- 274 Olsztyn, Polska

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt!

Pytania? Wątpliwości? Trudności z wyborem fotela masującego? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
Sidebar Oferta\Promocje foteli masujących
Salony foteli masujących Rest Lords
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy