9 Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1
Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady:
  • przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  • przetwarzania danych osobowych
  • korzystania z usługi newslettera.

§ 2
Definicje

 1. Administrator – oznacza Sprzedawcę i właściciela strony internetowej Rest Lords Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-274) przy ulicy Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, NIP 7393926470.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Strona internetowa – oznacza www.restlords.com.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji strony internetowej: rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowania do jego indywidualnych potrzeb; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Adwords i Google Analytics.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Google +.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu YouTube i Vimeo.
 3. Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.

§ 5
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Rest Lords Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tarasa Szewczenki nr 7, lok. 11, 10-274 Olsztyn, telefon (89) 888 12 22, e-mail: info@restlords.com, REGON 383085620, NIP 7393926470, KRS 0000780982.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przesłania reklamy, przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, prawidłowego funkcjonowania strony WWW i kont w mediach społecznościowych.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania serwerów poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne lub audytowe, a także firmy kurierskie realizujące nasze dostawy. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie administratora.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, może wynikać z przepisu prawa, z zawartej umowy, a w niektórych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 8. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.
 9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§ 7
Newsletter

 1. Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Administratora na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej lub też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

§ 8
Polityka plików “cookies”

 1. Administrator danych informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu https://restlords.com na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej “cookies”).
 2. Pliki cookies nie służą do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych, a jedynie do utrzymania sesji osoby odwiedzającej serwis oraz do tworzenia statystyk oglądalności, jak również pomocy przy przygotowywaniu ankiet i kampanii internetowych.
 3. Na podstawie zawartości treści plików cookies nie istnieje możliwość identyfikacji osoby korzystającej z serwisu.
 4. Każda osoba korzystająca z serwisu ma możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia opcji zapisywania plików cookies na swoim komputerze, jednak musi brać pod uwagę, że zmiany mogą utrudnić lub uniemożliwić dostęp do serwisu. Pozostawienie opcji zapisywania plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze osoby korzystającej z serwisu.
 5. W swoim serwisie https://restlords.com korzysta z następujących plików cookies:
  • Domena: .doubleclick.net | Nazwa cookies: IDE | Ważność: >rok
  • Domena: .facebook.com | Nazwa cookies: fr | Ważność: 3 m-ce
  • Domena: .google.com | Nazwa cookies: 1P_JAR, AID, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID | Ważność: od 7 dni do 21 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: .google.pl | Nazwa cookies: 1P_JAR, CONSENT, NID | Ważność: od 7 dni do 21 lat (w zależności od cookies)
  • Domena: www.google.pl | Nazwa cookies: DV, UULE | Ważność: od 10 minut do 24 h (w zależności od cookies)
  • Domena: restlords.com | Nazwa cookies: PHPSESSID, _dc_gtm_UA-28797913-2, _ga, _gat_UA-28797913-2, _gid | Ważność: od zakończenia sesji do 48h (w zależności od cookies)

§ 9

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:

Rest Lords Sp. z o.o.
ul. Tarasa Szewczenki 7 lok.11
10- 274 Olsztyn, Polska

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
promocja foteli masujacych 2022 1
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy