Privacybeleid

§ 1
Algemene bepalingen

 1. Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij https://restlords.com/nl/.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is verkoper – VOF CHARISMA met hoofdkantoor in Leerdam, Techniekweg 6, 4143HV Leerdam, Nederland, Btw-identificatienummer: NL853699057B01 telefoon (+31) 085 024 0108 e-mail: info.nl@restlords.com.
 3. Alle persoonsgegevens die je opgeeft op de Website of die wij over je verzamelen terwijl je gebruik maakt van de Website, verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke conform de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”.
 4. Wij passen de door actuele voorschriften over de bescherming van persoonsgegevens vereiste technologische middelen toe die het door onbevoegden verkrijgen en modificeren van per e-mail toegestuurde persoonsgegevens – in het kader van onze Website – voorkomen.
 5. Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

§ 2
Doelen en gegevensverwerking

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk voor het plaatsen en afhandelen van een Bestelling.
 2. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Gegevensbeheerder vooral met het oog op de verwerking en afhandeling van de Bestelling (op grond van art. 6 par. 1 let. b de AVG”, „Algemene Verordening Gegevensbescherming”).
 3. Uw gegevens worden in de volgende gevallen en op basis van de genoemde wettelijke toestemming door ons doorgegeven:
  1. indien u hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub a AVG),
  2. indien een overdracht van de gegevens aan derden conform art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens aan betalings- en logistieke dienstverleners, vervoerders en leveranciers indien zij u rechtstreeks leveren,
  3. indien de overdracht noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub c AVG), 
  4. op grond van ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde (artikel 6, lid 1, sub f AVG);

§ 3
Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.
 2. De gegevens van de Koper worden verwerkt voor de periode die betrekking heeft op de verwerking en afhandeling van de Bestelling, alsook totdat de claims zijn verlopen.
 3. Als je akkoord gaat met het ontvangen van marketingberichten per e-mail, onthoud dan dat je dit op ieder moment kunt stopzetten.

§ 4
Welke privacyrechten heb ik?

 1. U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten,kunt u zich te allen tijde richten tot ons gegevensbeschermings-team onder  info.nl@restlords.com .
 2. Als je van mening bent dat het verwerken van je persoonsgegevens in strijd is met de wet, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

§ 5
De ontvangers van de gegevens

 1. De ontvangers van de gegevens van de Koper kunnen entiteiten zijn die in opdracht van de Verkoper de bestelling verwerken en zich bezighouden met de afhandeling ervan: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, assemblagepunten, leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, bedrijven die marketingdiensten leveren, leveranciers van magazijndiensten, leveranciers van telecommunicatiediensten, bedrijven die documenten recycleren, bevoegde overheidsinstanties, advocatenkantoren.

§ 6
Cookie Policy

 1. Onze website maakt gebruik van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen (bijv. computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen door de Website worden afgelezen en dienen hoofdzakelijk tot het optimaliseren van het gebruik van de website en het verzamelen van statistieken.
 2. De beheerder gebruikt twee soorten cookies:
  1. Sessiecookies: ze worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en blijven daar tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt dan permanent uit het geheugen van het apparaat verwijderd. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe.
  2. Permanente cookies: ze worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en blijven daar totdat ze worden verwijderd. Als u een browsersessie beëindigt of het apparaat uitschakelt, worden ze niet verwijderd van het apparaat van de gebruiker. Het mechanisme voor permanente cookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe.
 3. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de toegang van cookies tot zijn Apparaat te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, is het gebruik van de Website mogelijk, behalve voor functies die door hun aard cookies vereisen.
 4. De Beheerder gebruikt Eigen Cookies voor de volgende doeleinden:
  • Websiteconfiguratie: herkenning van het apparaat van de Websitegebruiker, passende weergave van de website, aanpassing aan zijn individuele behoeften; lettergrootte, uiterlijk van de website.
  • Implementatie van processen die nodig zijn voor de volledige functionaliteit van websites: het aanpassen van de inhoud van websites aan de voorkeuren van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites. Deze bestanden maken het met name mogelijk om de basisparameters van het apparaat van de gebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften.
  • Analyse en onderzoek, evenals publieksaudit: het creëren van anonieme statistieken die helpen begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.
  • Zorgen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de website.
 5. De beheerder van de dienst gebruikt externe cookies voor de volgende doeleinden:
  • het verzamelen van algemene en anonieme statische data via Google Ads en Google Analytics analytische tools.
  • gebruik van interactieve functies om de website populair te maken via het sociale netwerk Facebook.
  • gebruik van interactieve functies om de website populair te maken via het sociale netwerk Twitter.
  • gebruik van interactieve functies om de website populair te maken via YouTube en Vimeo.
  • De website wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
 6. De gebruiker kan onafhankelijk en op elk moment de instellingen voor cookies wijzigen, waarbij de voorwaarden voor hun opslag en toegang tot het apparaat van de gebruiker door cookies worden gespecificeerd. Wijzigingen in de in de vorige zin bedoelde instellingen kunnen door de Gebruiker worden aangebracht via de instellingen van de webbrowser of via de serviceconfiguratie. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren over elke plaatsing op het apparaat van de gebruiker. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).
 7. De gebruiker kan op elk moment cookies verwijderen met behulp van de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die hij gebruikt.
 8. Beperking van het gebruik van cookies kan van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website van de Dienst.

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

Boek een bezoek aan de showroom

Probeer alle massagestoelen uit ons aanbod. Welkom: Leerdam, Techniekweg 6, 4134 HV, Nederland.

DEEL DIT ARTIKEL MET ANDEREN:

Kijken
Aanbod/Acties Sidebar
Showrooms Massagestoelen
Laatste
Vergelijken:
Vergelijk ×
Vergelijking weergeven Doorgaan met winkelen